!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!

Státní svátek 28.9.2017

29.9. až 30.9.2017  zavřeno 

Soboty otevřeny od října 2017 

Vážení zákazníci,

na upozornění od Severočeských dolů a.s., doporučuji naskladňovat a předzásobovat se palivem ještě než nastane zima. Podle mého úsudku nejlépe do září 2017 mít nějaké zásoby a počítat s delšími dodacími lhůtami. Budou se opakovat předešlé roky s frontami na šachtách a vysokou poptávkou na uhlí.

Proto vás žádáme o včasné objednávání paliv, hlavně pokud chcete skládat pasem. Závozy na vysypání se obvykle provádí v kratších dodacích lhůtách do 24 hodin v zimních měsících se dodání prodlužuje.  

Palivo do automatických kotlů: ořech 2 z Ledvic je naskladňován, pro naše požadované množství máme dostatek, ořech 2 z Komořan, je skladem, bez delšího čekání na dodání, černé uhlí ořech 2 rozměr 5-25 mm vysoká výhřevnost nízký obsah popela - zjistěte si jaké alternativní palivo je vhodné do Vašeho kotle.

Do litinových kotlů se doporučuje černé uhlí nebo koks jsou to druhy, které dávají žár, vyznačují se vysokou výhřevností tím dochází k delší době hoření, menší spotřebě dodaného paliva. U litinových kotlů je obsluha přibližně jednou za 12 hodin na doplnění paliva, bez nutnosti dalšího zatápění. 

NEZAMĚŇUJEME a NEMÍCHÁME druhy paliv, pokud získáte takovou informaci nezakládá se na pravdě !!!  

Eva Buťová

 

Druhy uhlí

Koks

  průměrné jakostní znaky maximální obsah
druh zrnění
mm
W tr
%
A d
%
Q ir
MJ/kg
S d
%
Sr stř.
g/MJ
Qs daf
MJ/kg
V daf
%
podsítné
%
nadsítné
%
prach
%
hlušina
%
koks ořech 2  20-80 23,98 13,56 27,56 0,54 0,41 14,84 51,5 10 15 5  

Mostecké uhlí

odkaz na katalog Severní energetické a.s.  http://www.sev-en.cz/cz/uhli/katalog-uhli.pdf

Druh uhlí Garantované hodnoty jakosti Obecná charakteristika
Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry W tr
prům.
%
Qs daf
prům.
%
V daf
prům.
%
H daf
prům.
%
Správná
zrnitost
Podsítné Nadsítné
max.
%
Q ir
prům.
MJ/kg
Q ir
min.
MJ/kg
A d
prům.
%
A d
max.
MJ/kg
S r
prům.
%
S r
max.
%
do 10 mm
max(%)
celkem
max.(%)
kostka 40-100 3 10 10 19,9 18,0 10,0 14,0 1,3 1,8 26,5 32,40 54 6,2
ořech 1 20-40 3 8 10 19,9 18,0 9,5 13,5 1,4 1,8 26,3 32,30 54 6,2
ořech 2 10-25 10 10 15 19,8 18,0 10,5 14,5 1,7 2,2 26,3 32,30 54 6,2

Bílinské uhlí

odkaz na katalog Severočeských dolů a.s. http://www.sd-bilinskeuhli.cz/dokumenty/Katalog_2016.pdf

Druh
paliva
Zrnitost
v mm
H daf
prům.
%
W tr
prům.
%
A d
prům.
%
S r
prům.
g/Mj
S rm
prům.
%
V daf
prům.
%
Q sdaf
prům.
MJ/kg
Q ir
prům.
MJ/kg
hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
podsítné nadsítné
kostka 40-100 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 13 10
ořech 1 20-40 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6   13 10
ořech 2 10-25 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6   15 15

Legenda k jakostním znakům:

Q ir - výhřevnost W tr - obsah vody H daf - obsah vodíku
A d - obsah popela Q sdaf - spalné teplo  
S r - obsah síry V daf - prchavá hořlavina  
podsítné - uhlí se zrnitostí menší než je správná zrnitost
nadsítné - uhlí se zrnitostí větší než je správná zrnitost