!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!

Vážení zákazníci,

Veškeré palivo uváděné v ceníku máme skladem. Žádáme Vás o včasné objednávání paliv, hlavně pokud chcete skládat pasem. Závozy na vysypání se obvykle provádí v kratších dodacích lhůtách. V zimních měsících se dodání podle  počasí prodlužuje.  

Do automatických kotlů: ořech 2 z Ledvic je skladem a stále průběžně naskladňován, ořech 2 z Komořan , je skladem, bez delšího čekání na dodání, černé uhlí ořech 2 rozměr 5-25 mm vysoká výhřevnost nízký obsah popela - zjistěte si jaké alternativní palivo je vhodné do Vašeho kotle.

Do litinových kotlů se doporučuje černé uhlí nebo koks jsou to druhy, které dávají žár, vyznačují se vysokou výhřevností a tím dochází k delší době hoření, menší spotřebě dodaného paliva. U litinových kotlů je obsluha přibližně jednou za 10 hodin na doplnění paliva, bez nutnosti dalšího zatápění. 

NEZAMĚŇUJEME a NEMÍCHÁME druhy paliv, pokud získáte takovou informaci nezakládá se na pravdě !!!  

Eva Buťová

 

Druhy uhlí

Koks - do litinových kotlů

  průměrné jakostní znaky maximální obsah
druh zrnění
mm
W tr
%
A d
%
Q ir
MJ/kg
S d
%
Sr stř.
g/MJ
Qs daf
MJ/kg
V daf
%
podsítné
%
nadsítné
%
prach
%
hlušina
%
koks ořech 2  20-80 23,98 13,56 27,56 0,54 0,41 14,84 51,5 10 15 5  

Černé uhlí - do litinových kotlů

Druh uhlí Garantované hodnoty jakosti Obecná charakteristika
Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry W tr
prům.
%
Qs daf
prům.
%
V daf
prům.
%
H daf
prům.
%
Správná
zrnitost
Podsítné Nadsítné
max.
%
Q ir
prům.
MJ/kg
Q ir
min.
MJ/kg
A d
prům.
%
A d
max.
MJ/kg
S r
prům.
%
S r
max.
%
do 10 mm
max(%)
celkem
max.(%)
kostka 40-100 3 10 10 28,9 18,0 10,0 14,0 1,3 1,8 26,5 32,40 54 6,2
ořech 1 25-50  3 8 10 28,9 18,0 9,5 13,5 1,4 1,8 26,3 32,30 54 6,2
ořech 2 10-25 10 10 15 28,8 18,0 10,5 14,5 1,7 2,2 26,3 32,30 54 6,2

Mostecké uhlí

odkaz na katalog Severní energetické a.s.  http://www.sev-en.cz/cz/uhli/katalog-uhli.pdf

Druh uhlí Garantované hodnoty jakosti Obecná charakteristika
Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry W tr
prům.
%
Qs daf
prům.
%
V daf
prům.
%
H daf
prům.
%
Správná
zrnitost
Podsítné Nadsítné
max.
%
Q ir
prům.
MJ/kg
Q ir
min.
MJ/kg
A d
prům.
%
A d
max.
MJ/kg
S r
prům.
%
S r
max.
%
do 10 mm
max(%)
celkem
max.(%)
kostka 40-100 3 10 10 19,9 18,0 10,0 14,0 1,3 1,8 26,5 32,40 54 6,2
ořech 1 20-40 3 8 10 19,9 18,0 9,5 13,5 1,4 1,8 26,3 32,30 54 6,2
ořech 2 10-25 10 10 15 19,8 18,0 10,5 14,5 1,7 2,2 26,3 32,30 54 6,2

Bílinské uhlí

odkaz na katalog Severočeských dolů a.s.  http://www.sd-bilinskeuhli.cz/dokumenty/Katalog_2018.pdf

Druh
paliva
Zrnitost
v mm
H daf
prům.
%
W tr
prům.
%
A d
prům.
%
S r
prům.
g/Mj
S rm
prům.
%
V daf
prům.
%
Q sdaf
prům.
MJ/kg
Q ir
prům.
MJ/kg
hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
podsítné nadsítné
kostka 40-100 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 13 10
ořech 1 20-40 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6   13 10
ořech 2 10-25 5,6 30,2 9,80 0,77 0,44 51 30,2 17,6   15 15

Legenda k jakostním znakům:

Q ir - výhřevnost W tr - obsah vody H daf - obsah vodíku
A d - obsah popela Q sdaf - spalné teplo  
S r - obsah síry V daf - prchavá hořlavina  
podsítné - uhlí se zrnitostí menší než je správná zrnitost
nadsítné - uhlí se zrnitostí větší než je správná zrnitost