GDPR

24. 05. 2018

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení živnostníka:  Eva Buťová

IČO: 69272590

Sídlo provozovny: Vykmanov 23, 363 01 OSTROV

e-mail:  eva [emailtecka] butovaatseznam [emailtecka] cz

tel.:  736 541 541, 353 822 272

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 

· Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

· Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

· Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jméno příjmení živnostníka, IČO pokud jste plátci DPH i DIČ, objednané zboží a jeho cenu.

· Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 10 let.

· Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

· Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

· Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

· Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 · Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

· Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

· Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Ve Vykmanově, dne 24.05.2018