!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 01.10.2018 

PONDĚLÍ - ZAVŘEVO 

Úterý - Sobota  7:00 - 16:00 ( konec pracovní doby dle objednávek )

V zimních měsících do horských oblastí zajíždíme jen při sjízdných podmínkách. Uzpůsobeném terénu tj.připraven posypový materiál, prohrnuté a připravené pro vysypání nebo skládání pasem.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR jsou ve složce články.

 

Vážení zákazníci,

Veškeré palivo uváděné v ceníku máme skladem. Žádáme Vás o včasné objednávání paliv, hlavně pokud chcete skládat pasem. Závozy na vysypání se obvykle provádí v kratších dodacích lhůtách. V zimních měsících se dodání podle  počasí prodlužuje.  

Do automatických kotlů: ořech 2 z Ledvic je skladem a stále průběžně naskladňován, ořech 2 z Komořan, je skladem, bez delšího čekání na dodání, černé uhlí ořech 2 rozměr 5-25 mm má vysokou výhřevnost nízký obsah popela.

Zjistěte si jaké alternativní palivo je vhodné do Vašeho kotle.

Do litinových kotlů se doporučuje černé uhlí ořech 1, kostka nebo koks jsou to druhy, které dávají žár, vyznačují se vysokou výhřevností a tím dochází k delší době hoření, menší spotřebě dodaného paliva. U litinových kotlů je obsluha přibližně jednou za 10 hodin na doplnění paliva, bez nutnosti dalšího zatápění.

Skladem máme suché akátové palivové dřevo, délky 25 cm, vhodné k okamžitému topení. Akát poměrně rychle vysychá, podobně jako buk, ale současně je odolný vůči vlhkosti a plísním. Akátové dřevo je vhodné do kotlů i kamen. Vzhledem k tomu, že spalování akátu způsobuje vystřelování uhlíků, nedoporučujeme pro topení v krbech.  

NEZAMĚŇUJEME a NEMÍCHÁME druhy paliv, pokud získáte takovou informaci nezakládá se na pravdě !!!  

Eva Buťová

 

GDPR

24. 05. 2018

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení živnostníka:  Eva Buťová

IČO: 69272590

Sídlo provozovny: Vykmanov 23, 363 01 OSTROV

e-mail:  eva.butova@seznam.cz

tel.:  736 541 541, 353 822 272

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 

· Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

· Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

· Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jméno příjmení živnostníka, IČO pokud jste plátci DPH i DIČ, objednané zboží a jeho cenu.

· Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 10 let.

· Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

· Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

· Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

· Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 · Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

· Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

· Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Ve Vykmanově, dne 24.05.2018

zpět