Štěrk

Další druhy kameniva pro stavební činnosti

Štěrk je nepevný zrnitý materiál přírodního původu, který vznikl rozrušením, následným opracováním a transportem pevné horniny, s velikostí jednotlivých zrn od 2 mm do 256 mm. Jednotlivá zrna štěrkové velikosti se nazývají oblázky. Nejbližší menší třída zrnitosti je písek, úlomky větší než 256 mm se nazývají balvany.

  • Štěrk. Zrnitý nepevný materiál, jenž je přírodního původu. V rámci stavebních činností jej lze používat jako přísadu do základových betonů, ale také při stavbě cest apod.
  • Kačírek. Další jemné kamenivo. Opět je přitom vhodný jak do betonových směsí, tak pro kompletaci cest. Kromě praktické funkce má navíc často funkci okrasnou.
  • Keramzit. Zatímco předchozí materiály jsou zástupci přírodního kameniva, jejich umělou náhražkou může být keramzit. Ten je např. vhodný jako příměs do lehčích betonů.

Kamenivo je zrnitý materiál přírodního nebo umělého původu, určený pro stavební účely. Používá se např. při výrobě betonu, malt nebo dalších stavebních hmot. Při výrobě betonu je kamenivo hlavní složkou (tzv. plnivo), která má v betonové směsi nosnou funkci. Maximální velikost zrn v betonové směsi je 125 mm. Požadavky na kamenivo jsou pevnost, trvanlivost, nenasákavost, tvarový index a humusovitost. Dále nesmí obsahovat slídujílysíru, hlinité a odplavitelné částice.

 

 

Kačírek se používá pro různé podsypy, zásypy využívané k absorpci vody a vyrovnání terénních nerovností. Praný kačírek je využíván i jako dekorace v zahradách a také na okrajích či na dně zahradních jezírek.

Kačírek lze využít pro tzv. vymývané betony, kde se obnaží povrchová vrstva kameniva v částečně ztvrdlém betonu.

Vzhledem k zaoblenému tvaru zrn a oblázků je vrstva kačírku prakticky nezhutnitelná. Proto je jeho využití ve stavebnictví vhodné zejména tam, kde tato vlastnost nevadí nebo je spíše výhodou, např. jako levná dopadová plocha na dětských hřištích. Kačírek dobře odvádí vodu do spodních vrstev a rychle schne, ale při pádu se chová částečně jako tekutina, pod člověkem se „rozteče“ a ztlumí náraz. Prorůstání vrstvy kačírku rostlinami lze zabránit položením vhodné geotextilie mezi kačírek a podklad.

  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen

  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen

  • PK = Přírodní kámen

  • RDK = Recyklované drcené kamenivo