Obchodní podmínky

Objednávky přijímáme

 1. v pracovní době 7:00 -15:00 hod, pondělí-pátek
 2. telefonicky, osobním jednání
 3. e-mailem – pouze ověřené po telefonickém nebo osobním jednáním

Ceny

 1. uvádíme s daní z přidané hodnoty, s daní z pevných paliv a nezahrnují dopravu

Platba

 1. v hotovosti, při převzetí zboží, je kupní cena zaplacena řidiči na základě vydaného prodejního daňového dokladu 
 2. kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny

Dodání zboží

 1. dle dispozic prodávajícího- určuje prodávající
 2. nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku dodání

Záruka za jakost – viz reklamační řád

záruka se nevztahuje na:

 • zboží špatně uskladněno nebo použito ( nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu)

Kupující učiněním objednávky a akceptací s obchodními podmínkami potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi souhlasí.

Reklamační řád pevných paliv firmy Uhelné sklady Buťa

 1. reklamace se řídí obchodním zákonem
 2. na pevná paliva poskytujeme záruku 6 měsíců
 3. kvalitu paliv garantují výrobci paliv dle katalogů jakostních znaků
 4. reklamaci paliv a služeb naší firmy přebírá majitel nebo pověřený pracovník telefonem, osobně nebo přes e-mail
 5. reklamaci vyřizujeme osobním jednáním na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů
 6. u pevných paliv jsou dva druhy závad

  a) vady zjevné : neodpovídající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach,hmotnost - vlhkost
  b) vady zjevné řešíme na místě – uložení paliva
  c) vady skryté : výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků
  d) vady skryté řešíme přes laboratorní vyšetření odebraného vzorku paliv, ukončené protokolem laboratoře v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce

 7. při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevy z ceny paliva nebo palivo na vlastní náklady odvezeme a nahradíme je novou dodávkou paliva.
 8. vady na poskytnutých službách řešíme ihned s naším zaměstnancem, který nekvalitní služby provedl. Poškozeným odběratelům poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní práci našeho zaměstnance.
 9. reklamace evidujeme po celou dobu působnosti naší firmy
 10. reklamace vyřizujeme písemnou formou: e-mailem nebo telefonickou domluvou.