!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 01.10.2018 

PONDĚLÍ - ZAVŘEVO 

Úterý - Sobota  7:00 - 16:00 ( konec pracovní doby dle objednávek )

V zimních měsících do horských oblastí zajíždíme jen při sjízdných podmínkách. Uzpůsobeném terénu tj.připraven posypový materiál, prohrnuté a připravené pro vysypání nebo skládání pasem.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR jsou ve složce články.

 

Vážení zákazníci,

Veškeré palivo uváděné v ceníku máme skladem. Žádáme Vás o včasné objednávání paliv, hlavně pokud chcete skládat pasem. Závozy na vysypání se obvykle provádí v kratších dodacích lhůtách. V zimních měsících se dodání podle  počasí prodlužuje.  

Do automatických kotlů: ořech 2 z Ledvic je skladem a stále průběžně naskladňován, ořech 2 z Komořan, je skladem, bez delšího čekání na dodání, černé uhlí ořech 2 rozměr 5-25 mm má vysokou výhřevnost nízký obsah popela.

Zjistěte si jaké alternativní palivo je vhodné do Vašeho kotle.

Do litinových kotlů se doporučuje černé uhlí ořech 1, kostka nebo koks jsou to druhy, které dávají žár, vyznačují se vysokou výhřevností a tím dochází k delší době hoření, menší spotřebě dodaného paliva. U litinových kotlů je obsluha přibližně jednou za 10 hodin na doplnění paliva, bez nutnosti dalšího zatápění.

Skladem máme suché akátové palivové dřevo, délky 25 cm, vhodné k okamžitému topení. Akát poměrně rychle vysychá, podobně jako buk, ale současně je odolný vůči vlhkosti a plísním. Akátové dřevo je vhodné do kotlů i kamen. Vzhledem k tomu, že spalování akátu způsobuje vystřelování uhlíků, nedoporučujeme pro topení v krbech.  

NEZAMĚŇUJEME a NEMÍCHÁME druhy paliv, pokud získáte takovou informaci nezakládá se na pravdě !!!  

Eva Buťová

 

Obchodní podmínky

Objednávky přijímáme

 1. v pracovní době 7:00 -16:00 hod, pondělí-pátek
 2. telefonicky, osobním jednání
 3. e-mailem – pouze ověřené po telefonickém nebo osobním jednáním

Ceny

 1. uvádíme s daní z přidané hodnoty, s daní z pevných paliv a nezahrnují dopravu

Platba

 1. v hotovosti, při převzetí zboží, je kupní cena zaplacena řidiči na základě vydaného prodejního daňového dokladu 
 2. kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny

Dodání zboží

 1. dle dispozic prodávajícího- určuje prodávající
 2. nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku dodání

Záruka za jakost – viz reklamační řád

záruka se nevztahuje na:

 • zboží špatně uskladněno nebo použito ( nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu)

Kupující učiněním objednávky a akceptací s obchodními podmínkami potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi souhlasí.

Reklamační řád pevných paliv firmy Uhelné sklady Buťa

 1. reklamace se řídí obchodním zákonem
 2. na pevná paliva poskytujeme záruku 6 měsíců
 3. kvalitu paliv garantují výrobci paliv dle katalogů jakostních znaků
 4. reklamaci paliv a služeb naší firmy přebírá majitel nebo pověřený pracovník telefonem, osobně nebo přes e-mail
 5. reklamaci vyřizujeme osobním jednáním na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů
 6. u pevných paliv jsou dva druhy závad

  a) vady zjevné : neodpovídající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach,hmotnost - vlhkost
  b) vady zjevné řešíme na místě – uložení paliva
  c) vady skryté : výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků
  d) vady skryté řešíme přes laboratorní vyšetření odebraného vzorku paliv, ukončené protokolem laboratoře v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce

 7. při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevy z ceny paliva nebo palivo na vlastní náklady odvezeme a nahradíme je novou dodávkou paliva.
 8. vady na poskytnutých službách řešíme ihned s naším zaměstnancem, který nekvalitní služby provedl. Poškozeným odběratelům poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní práci našeho zaměstnance.
 9. reklamace evidujeme po celou dobu působnosti naší firmy
 10. reklamace vyřizujeme písemnou formou: e-mailem nebo telefonickou domluvou.