Obchodní podmínky

Objednávky přijímáme

 1. v pracovní době 8:00 -15:00 hod, úterý-pátek
 2. telefonicky, osobním jednání
 3. e-mailem – pouze ověřené po telefonickém nebo osobním jednáním

Ceny

 1. uvádíme s daní z přidané hodnoty, s daní z pevných paliv a nezahrnují dopravu

Platba

 1. v hotovosti, při převzetí zboží, je kupní cena zaplacena řidiči na základě vydaného prodejního daňového dokladu 
 2. na fakturu, provedené převodním příkazem na účet vedený u FIO banky číslo účtu  80901975/2010
 3. kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny

Dodání zboží

 1. dle dispozic prodávajícího- určuje prodávající
 2. nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku dodání

Záruka za jakost – viz reklamační řád

záruka se nevztahuje na:

 • zboží špatně uskladněno nebo použito ( nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu)

Kupující učiněním objednávky a akceptací s obchodními podmínkami potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi souhlasí.

Reklamační řád pevných paliv firmy Uhelné sklady Buťa

 1. reklamace se řídí obchodním zákonem
 2. na pevná paliva poskytujeme záruku 6 měsíců
 3. kvalitu paliv garantují výrobci paliv dle katalogů jakostních znaků
 4. reklamaci paliv a služeb naší firmy přebírá majitel nebo pověřený pracovník telefonem, osobně nebo přes e-mail
 5. reklamaci vyřizujeme osobním jednáním na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů
 6. u pevných paliv jsou dva druhy závad

  a) vady zjevné : neodpovídající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach, hmotnost - vlhkost
  b) vady zjevné řešíme na místě – uložení paliva
  c) vady skryté : výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků
  d) vady skryté řešíme přes laboratorní vyšetření odebraného vzorku paliv, ukončené protokolem laboratoře v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce

 7. při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevy z ceny paliva, dle posudku výrobce 
 8. vady na poskytnutých službách řešíme ihned s naším zaměstnancem, který nekvalitní služby provedl. Poškozeným odběratelům poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní práci našeho zaměstnance.
 9. reklamace evidujeme po celou dobu působnosti naší firmy
 10. reklamace vyřizujeme písemnou formou