Jak skladujeme

Naše sklady jsou navrženy tak, aby uhlí bylo chráněno před deštěm, sněhem, větrem a dalšími nepříznivými povětrnostními podmínkami a odděleno, aby nedocházelo k záměně druhů. 

Hala na skladování uhlí - exteriér
V přední části haly se skladují ořech 1 a kostka, vše oddělené od sebe. Modrá násypka pro samoobslužné pytlování paliv. Při našem stylu pytlování se zákazník nehrbí při pytlování ořechu 2
V těchto místech se skladují brikety
Pytlovací násypka pro samoobslužné pytlování zákazník se nehrbí u pytlování ořechu 2
Část haly na skladování ořechu 2, nedochází k záměně s jinými druhy