Bílinské hnědé uhlí kostka - pytlované 20 kg

Bílinské hnědé uhlí kostka - pytlované 20 kg
Cena: 175 Kč (za pytel 20kg)

Ledvická kostka - nejkvalitnější hnědé uhlí z bílinských dolů, volně ložené. Tříděné druhy uhlí se vyznačují vysokou výhřevností a nízkým obsahem síry, dehtu i ostatních škodlivin. 

PARAMETRY

Průměrná výhřevnost

min. 17,6 MJ/kg

Zrnitost paliva

20 - 40 mm

Obsah síry

0,77 %

Obsah vody

29 %

Obsah popela

9,7 %

Spalné teplo

20,07 MJ/kg

Hmotnost pytle

pytel 20 kg

 

POPIS

Pytlované uhlí Ořech 1 je určeno pro klasické kotle na uhlí a kamna na ruční přikládání. Balené uhlí pochází z produkce Severočeských dolů a.s., úpravna Ledvice. Mezi rozhodující jakostní parametry, které odlišují Bílinské uhlí od ostatních druhů hnědého uhlí, patří výhřevnost, nízký obsah síry, popela. Bílinské uhlí se vyznačuje velmi dobrým spalováním.

Parametry paliva z produkce Severočeských dolů, Doly Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/2009 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

S výrobkem ušetříte čas se skládáním paliva a oceníte jeho jednoduché uskladnění. Zboží je možné osobně vyzvednout na prodejně.