Bílinské hnědé uhlí ořech 1 - pytlované 20 kg

Pytel 20 kg
Cena: 195 Kč (za pytel 20kg)

Tříděný ledvický ořech 1 určený pro klasická kamna a kotle na ruční přikládání.

PARAMETRY

Průměrná výhřevnost

min. 17,6 MJ/kg

Zrnitost paliva

20 - 40 mm

Obsah síry

0,77 %

Obsah vody

29 %

Obsah popela

9,7 %

Spalné teplo

20,07 MJ/kg

Hmotnost pytle

pytel 20 kg

 

POPIS

Pytlované uhlí Ořech 1 je určeno pro klasické kotle na uhlí a kamna na ruční přikládání. Balené uhlí pochází z produkce Severočeských dolů a.s., úpravna Ledvice. Mezi rozhodující jakostní parametry, které odlišují Bílinské uhlí od ostatních druhů hnědého uhlí, patří výhřevnost, nízký obsah síry, popela. Bílinské uhlí se vyznačuje velmi dobrým spalováním.

Parametry paliva z produkce Severočeských dolů, Doly Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/2009 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

S výrobkem ušetříte čas se skládáním paliva a oceníte jeho jednoduché uskladnění. Zboží je možné osobně vyzvednout na prodejně.