Bílinské hnědé uhlí ořech 1 (skladováno v uzavřené hale) věrnostní sleva 666,-Kč

Bílinské hnědé uhlí ořech 1
Cena: 680 Kč (za q)

Ledvický ořech 1 - nejkvalitnější hnědé uhlí z bílinských dolů, volně ložené. Tříděné druhy uhlí se vyznačují vysokou výhřevností a nízkým obsahem síry, dehtu i ostatních škodlivin.

POZOR! Při přepravě musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).

PARAMETRY

Průměrná výhřevnost

min. 17,6 MJ/kg

Spalné teplo

20,07 MJ/kg

Zrnitost

20 - 40 mm

Obsah síry

0,77 %

Obsah vody

29 %

Obsah popela

9,8 %

Množství

1q (metrák) = 100 kg

POPIS

Bílinské uhlí Ořech 1 je určeno pro klasické kotle na uhlí a kamna na ruční přikládání. Palivo pochází z produkce Severočeských dolů a.s., úpravna Ledvice. Mezi rozhodující jakostní parametry, které odlišují Bílinské uhlí od ostatních druhů hnědého uhlí, patří výhřevnost, nízký obsah síry, popela. Bílinské uhlí se vyznačuje velmi dobrým spalováním.

Parametry paliva z produkce Severočeských dolů, Doly Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/2009 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

Disponujeme vlastními nákladními vozy, který vám přepraví uhlí přímo na místo, kam potřebujete. Pokud chcete složit uhlí uhelným pásem, nezapomeňte si jej k objednávce uhlí objednat.

Při použití dopravníkového pásu pro skládání tohoto druhu uhlí dochází k výraznému zvětšení podílu prachu v celém objemu dodávky. Podíl prachu na rozvážkovém autě bude vždy menší, než konečný podíl prachu u Vás ve sklepě právě díky použití dopravníkového pásu. Pokud si i přesto budete přát dopravníkový pás použít, rádi Vám vyhovíme, avšak případný výskyt zvýšeného množství prachu je výhradně na zodpovědnosti zákazníka, přičemž zvýšené množství prachu v dodávce nemůže být předmětem reklamace.

Palivo si můžete vyzvednout osobně u nás v areálu, kde Vám ho naložíme a zvážíme.

Více informací o dopravě naleznete v sekci DOPRAVA.

Ke stažení: