Cement Čížkovice II/A-LL 32,5R PF standard plus - Lafarge - 25 kg

Cement Čížkovice II/A-LL 32,5R PF standard plus - Lafarge - 25 kg
momentálně vyprodáno

Portlandský směsný cement - hydraulické pojivo vysoké kvality s využitím na staveništích při přípravě betonů, malt a směsí obsahující cement.

Vlastnosti:

  • rychlý nárůst počátečních pevností
  • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

  • staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

Technické parametry

CEM II/A-LL 32,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 75 150-230
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 10 24-31
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa 32,5-52,5 44-50
Objemová stálost mm max. 10 0,5-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 3,5 3,2-3,5
Obsah chloridů % max. 0,10 0,04-0,08
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3300-3800

 

Portlandský cement s vápencem je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s vápencem, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.