Koks ořech 2 pytlovaný 20 kg

Koks ořech 2 pytlovaný 20 kg
Cena: 375 Kč (za pytel 20kg)

Koks je ekologické palivo zaručující maximální výhřevnost a nejvyšší kvalitu topení.

Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje a koksárenský plyn.

 

Topení koksem je ekologicky čistým způsobem vytápění, jelikož je koks derivát černého uhlí, z něhož byly v peci při teplotě až 1000 °C odstraněny prchavé látky a nežádoucí směsi.