Labský valoun přírodní 32-125 mm

Labský valoun říční 32-125 mm
momentálně vyprodáno

Přírodní říční Labský valoun velikost 32-125 mm

Dekorace okolí domu, zpevnění cest, drenáže, okrasa skalek, rybníčků i jezírek.

POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích).

  • PDK = Přírodní drcené kamenivo nebo kámen

  • PTK = Přírodní těžené kamenivo nebo kámen

  • PK = Přírodní kámen

  • RDK = Recyklované drcené kamenivo

 

Dekorační i funkční prvek v zahradní architektuře.  Můžeme z něj vybudovat skály, skalky nebo suché zídky. Uplatní se i jako jedinečné soliterní kameny podtrhující individualitu každé zahrady. Používáme frakce od milimetrových velikostí až po několikatunové balvany. Kameny je však vždy třeba použít s rozvahou tak, aby vše bylo přirozené a kombinace s osázením zelení, která je nejdříve maličká, ale za pár let vám vyroste.