Písek 0/4 mm z Dřenic praný

písek 0/4 mm Dřenice
Cena: 680 Kč (za t)

Dřenický písek - betonářský písek velikost zrna 0/4 mm

Kamenivo do malt, pro přípravu betonu, provzdušnění trávníku, do dětských pískovišť. 

Kamenivo přírodní těžené prané

Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby. Kamenivo pro pozemní komunikace a jiná stavební díla jako kamenivo do asfaltových směsí. Kamenivo do malt, provzdušnění trávníku, do dětských pískovišť.

Dřenický písek - betonářský písek 0/4

Něco o písku

Písek je směs drobných kamínků různého původu. Hmotnost je různá dle vlhkosti. Písků je celá řada a seznámíme vás se základními druhy.

Stavební písky

Jsou písky dodávané z pískovny povrchovým těžením. Známe písky tříděné a netříděné (tzv. přepad). Hustota písku je cca 1500-1700 kg/m3 dle vlhkosti.

Tříděné stavební písky

Písek je označen dle síta, kterým prošel. Například písek 0-4 mm (maltový) obsahuje částice od prachu do 4mm, obdobně často používaný písek 0-4 mm (betonářský) od 0 prachu do 4mm. Nikdo však nedokáže garantovat poměr těchto rozměrů. Takže když jste loni namíchali kvalitní beton z 0-4, neznamená to, že letos dodaný písek bude naprosto stejně skvělý. Může obsahovat více prachu a nepomůže vám ani přidání betonu. Toto lze částečně eliminovat dodáním písku praného, který prachové částice neobsahuje, ale nedá se použít do omítek a štuků.

Tříděné technické písky

Jsou písky sklářské, sportovní a slévárenské. Jsou dodávány sušené se standartní hmotností 1500kg/m3. Jsou vždy plavené s výjimkou křemenné moučky. Z běžného použití jsou vhodné na zásyp zámkové dlažby, doskočiště na hřišti, pro jezdecké sporty apod. Druhů je nepřeberně je nutno vyhledat ten správný typ dle zákazníka.

Písek pro pískoviště preferujeme obyčejný 0-4 betonářský. 

Ke stažení: